bet356官网网页
您当前的位置:首页>>工程中心>>管理委员会

     主  任:范汉杰

     副主任:王海涛

     委  员:朱陆军、徐玉茵、屈小丽、李根池、孙向东、高文静

     秘书长:徐玉茵

     具体负责中心发展规划、计划的审定,监督、检查和审议财务决算及其收益方案,协调与合作单位关系,聘用或解聘中心主任等。